Top Definition
Big old floppy one or big old fake ones. May be used to describe tits or dicks.
Man 1: Man she had some big tits.

Man 2: Yeah, those are some bofos!
viết bởi Onlythetruth599 15 Tháng một, 2015
(adj.) Acronym: Big Ol' Fat One

Used to describe something enormous or significant; pronounced "boffo".
1. Did you hear about those two congressmen who didn't get sworn in? Talk about a BOFO mistake!

2. Oh god, that hamster is BOFO! What are you feeding it?!
viết bởi loons 06 Tháng một, 2011
Short for boyfriend- boy becomes bo and friend becomes fo.
Jake Gyllenhall is my bofo.
viết bởi No3385948 21 Tháng mười một, 2005
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×