tìm từ bất kỳ, như là wyd:
 
1.
the battle cry of the modern day viking!
" and i heard him yell "BOFOA" as he slammed my head in a locker, that jerk"
viết bởi okonkwo beowulf 07 Tháng năm, 2006