tìm từ bất kỳ, như là spook:
 
1.
A word to replace any noun, verb, adverb or adjective.
I'm gonna take a short bofongu down to the bofongu while I bofongu on this bofongu day.
viết bởi Dan Barron 07 Tháng ba, 2004