Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là yeet:
 
1.
a very good way of saying you cant be bothered.
dave: wanna go for a run

paul: bofsky mate
viết bởi my nickname is never 11 Tháng tư, 2011
2 0