tìm từ bất kỳ, như là smh:
 
1.
adj. being extremely tired
Dude I'm bofted from that party last night.
viết bởi Tron O. 13 Tháng chín, 2007