Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là tittybong:
 
1.
big ol' fat ugly girl
"did you ever notice that lenny only hooks up with bofugs?"
viết bởi teabaggins077 03 Tháng tám, 2006
3 0

Words related to bofug:

bear beast fat bitch lard ass slam pig