tìm từ bất kỳ, như là kappa:
 
8.
a southern term that means both of them
i saw bofum
viết bởi sevenpistolero 27 Tháng hai, 2010