BOG
Big Ol' Gal - A southern expression describing a large girl.
The BOG's were out at Walmart today.
viết bởi poppa jayroe 16 Tháng tám, 2010
Bog
A Cigarette
Hey man, can I bum a bog?
viết bởi Lenchodelcarteadios 16 Tháng chín, 2009
bog
another word for bad
'the sale of skinny jeans at topshop has ended'
'oh thats bog!'
viết bởi hanflab 14 Tháng tám, 2008
bog
battery operated girlfriend. (sex toy for men)
last night i used my bog
viết bởi maxrix 09 Tháng sáu, 2005
bog
bog is sweedish for sex
sweedish man: hey fancy some bog?
random person:Bog? WTF
viết bởi Mark williams 22 Tháng năm, 2005
bog
Nickname for Boguski. Sometimes confused with the first definition.
"Hey, Bog, how'd I do on the test?"
"Was the test real? How do you know that?"
viết bởi Kuma 26 Tháng hai, 2004
bog
To be sad or dissapointed; not happy
I am bog, I miss her
viết bởi Dre 09 Tháng hai, 2004
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×