tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
Smoking Cigarettes. Origin: Collegiate School
Shit, my moms just caught me boging
viết bởi Winnie 24 Tháng tư, 2004