tìm từ bất kỳ, như là smh:
 
1.
Cold (in the slang term), not right. Disrespectful.
That was bogish of him to do that to her.
viết bởi Lisa X 13 Tháng chín, 2006
 
2.
It just aint right!
Man, Alex is Bogish for trying to look up this word to prove me wrong.
viết bởi Superwoman 06 Tháng năm, 2003