Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là tittybong:
 
1.
Cold (in the slang term), not right. Disrespectful.
That was bogish of him to do that to her.
viết bởi Lisa X 13 Tháng chín, 2006
38 19
 
2.
It just aint right!
Man, Alex is Bogish for trying to look up this word to prove me wrong.
viết bởi Superwoman 06 Tháng năm, 2003
27 12