tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
bogus, fake, false, bad
That Coach bag is bogity.
viết bởi mensan65 08 Tháng tư, 2009

Words related to bogity

bad bogus bullshit fake false