Top Definition
Derived from the movie Fatal Attraction in which Glenn Close stalks Michael Douglas and boils his daughter's pet bunny when he refuses to return her calls.

A situation where you have a stalker boyfriend or girlfriend.

A state of mind when your boyfriend or girlfriend won't return you calls, emails or texts.
Man, that girl is totally boilin the bunny crazy.

That dude went all boilin the bunny on me after one date.

I swear I'm gonna go all boilin the bunny if he doesn't text me back.

insane crazy lunatic stalker predator
viết bởi crisseypoo 22 Tháng tư, 2010
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×