tìm từ bất kỳ, như là jamflex:
 
1.
person who cannot do anything right
that sad sad person pulled a boimel
viết bởi Anonymous 25 Tháng năm, 2003