tìm từ bất kỳ, như là kappa:
 
1.
large Bra size 44 DD or larger
honey where is your 4 hook DD bolder holder?
viết bởi itichie_nocanpoo 06 Tháng sáu, 2006