tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
Bust out laughing rolling on the floor.
That comment post was so funny I bolotfl.
viết bởi slinkmasterflex 19 Tháng năm, 2010