tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
The very best of anything. Better than the bomb diggity.
Amanda is the Bomb Diggler but Zeljko on the other hand sadly is the bomb diggity
viết bởi bombcrusher 27 Tháng chín, 2013