an explosive. usually used in war or terrorism.
it explodes and damages other things around it.
That guy dropped a bomb! RUN!!!!!!
viết bởi wecl0me12 28 Tháng ba, 2010
A FAT shit that the taker should be proud of.
That son of a bitch left a fat bomb in my toilet.
viết bởi Pimp Daddy347 17 Tháng tám, 2009
A pill of ecstasy (MDMA). AKA bombers
I rolled off of 3 dank bombs
viết bởi rollingstoned 20 Tháng năm, 2008
1:noun. thing that goes "BOOM!" and explodes.

2:adjective. cool, hip, funky fresh, awesome, happenin', hardcore:]
that bomb went "boom!!"

i know. hailey is bomb. XD
viết bởi hailey:] 22 Tháng tư, 2008
word describing something cool or awesome.
That shirt is Bomb to the max. Lets do something bomb!
viết bởi C_way 13 Tháng ba, 2008
bomb:hot,sexy, good looking, pretty, hot, gourgeous , id tap it
1:what do you think of that chick?

2: SHES BOMB!!!
viết bởi mtbjumper 30 Tháng mười hai, 2007
Ride down a hill. Often on a longboard skateboard.
Dude, I totally bombed that shit.
viết bởi Jaja Baba 03 Tháng chín, 2007

Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×