Another word for pretty, good-looking, beautiful or fly or gorgeous
ooh, he's one bomb guy!
viết bởi katbarbiebee 29 Tháng chín, 2010
an explosive. usually used in war or terrorism.
it explodes and damages other things around it.
That guy dropped a bomb! RUN!!!!!!
viết bởi wecl0me12 28 Tháng ba, 2010
A FAT shit that the taker should be proud of.
That son of a bitch left a fat bomb in my toilet.
viết bởi Pimp Daddy347 17 Tháng tám, 2009
A pill of ecstasy (MDMA). AKA bombers
I rolled off of 3 dank bombs
viết bởi rollingstoned 20 Tháng năm, 2008
1:noun. thing that goes "BOOM!" and explodes.

2:adjective. cool, hip, funky fresh, awesome, happenin', hardcore:]
that bomb went "boom!!"

i know. hailey is bomb. XD
viết bởi hailey:] 22 Tháng tư, 2008
Ride down a hill. Often on a longboard skateboard.
Dude, I totally bombed that shit.
viết bởi Jaja Baba 03 Tháng chín, 2007
means something is hot, or cool.
Yo' that girl is bomb. Did you see that car it was bomb.
viết bởi Francine 11 Tháng mười, 2005

Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×