Bestest of the best.
Desdemona's Mickey Mouse watch is da bomb diggity, yo.
viết bởi trudatyo 21 Tháng tư, 2005
stanky or old cheese sometimes found in an old mans trousers
" Mann, he had some bomb diggity goin' on. "
viết bởi Harmony & Mike 07 Tháng chín, 2008
A special word used to describe the YJA experience. Discovered by Roshni.
YJA was the bomb diggity.
viết bởi Roshnii 07 Tháng bảy, 2006
Either the feeling of sexual arousal or just being happy.
ex. 1(happy): im so happy im bomb diggity!

ex. 2(sexual arousal): uhhhh...this feels so bomb diggity!
viết bởi WJM 28 Tháng một, 2009
a radical, awesomeness, orgasmic, incredibly 10some invloving girls dressed up as hot wannabe wogs in makeup
LAELS BEACH PARTY WAS THE BOMBDIGGITY!
viết bởi mollylaelgaby 27 Tháng ba, 2009
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×