tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
Something that is really dope, no matter how big or how small.
Oh snap, those new kicks are bombdiggs!!

Yo, Kendrick's Control verse was bombdiggs!
viết bởi The Gooroo 22 Tháng mười, 2013