tìm từ bất kỳ, như là rimming:
 
1.
Something that is really dope, no matter how big or how small.
Oh snap, those new kicks are bombdiggs!!

Yo, Kendrick's Control verse was bombdiggs!
viết bởi The Gooroo 22 Tháng mười, 2013