tìm từ bất kỳ, như là ethered:
 
1.
French for "a good or great guy."
Il est un bon mec! (He's a great guy!)
viết bởi RedDragonRoar 29 Tháng mười hai, 2009

Words related to bon mec

adorable caring handsome sweet unrequited