tìm từ bất kỳ, như là fleek:
 
1.
a very cool hardcore rocker!! and hates fake bitches!!! :]and if your shady prepared to get shot!!! :]
person 1:im shady
bonerjamBECCA:**BANG BANG** your dead
viết bởi bonerjamBECCA! 30 Tháng năm, 2008

Words related to bonerjambecca

bang beccab00 hardcore rad shady