tìm từ bất kỳ, như là cunt:
 
1.
poonjap, jabroni, funny lookin
Look at this bongee!
viết bởi SDT 16 Tháng mười một, 2003