tìm từ bất kỳ, như là cunt:
 
1.
Friking crap
Ah, dude, there's some bonkerslchang on my shoe.
viết bởi Jason Malik 09 Tháng năm, 2009

Words related to bonkerslchang

crap horrible nasty poo poop shit