tìm từ bất kỳ, như là tribbing:
 
1.
You call yourself 'Suckie Gobbler' and expect us to take you seriously? Bahar.
viết bởi Tom (I'm such a little trooper.) 24 Tháng mười, 2003