In england we use this word when you think that something is good, you would say boooo. made popular by ms dynamite. used a lot in mcin...
rapper chats a wicked lyric, people around say "boooooooo"
viết bởi 123 24 Tháng bảy, 2003
the slut will take it in the ass
Hey, boo! I'm going to take it in the ass.
#boo #ass #take #it #in #the
viết bởi Dadattack 15 Tháng chín, 2008
buddies, people u hang around wid . ur homies
big up to my boo
viết bởi mskelly 01 Tháng tám, 2003
Adj. to feel sad or unhappy, N. a sad or unhappy person, Intj. a statement of unhappiness
Adj. I'm feeling very boo today.
N. You're such a boo.
Intj. Boo! (not a scary fast boo but a long drawn out unhappy yet loud boo)
viết bởi Kristin 08 Tháng mười, 2001
A white girl or acts like shes from the a different race. Usually while dating the other race.

That girl is acting like a BOO! From the Hamptons talking like shes from Detroit cus shes with a black man!
#baby #poser #bew #bu #boe
viết bởi james haynes 14 Tháng năm, 2008
Short for booger.
Snot.
"There is a boo in my nose."

"Don't rub that boo on me!"
viết bởi eb 05 Tháng tư, 2005
Your boyfriend or girlfriend

Often used in the 2000's
I'm going to call my boo.
via giphy
viết bởi Walkingdeadlovercarlsrighteye 23 Tháng năm, 2016
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×