not cool, not good, stupid.
"That's hella booboo ass shit."
viết bởi gogopwrrnger 04 Tháng mười một, 2005
A Nice Hit, When Something Grabs you by the Boo Boo
*Cough** Dat shit Grabbed me by the boo boo
viết bởi Tommy Chong 04 Tháng năm, 2004
the noise thee clique makes when they are done fornicating
Kali: BOO BOO

Bob: I concur, that was some great fornification

Anna: I thought so too
viết bởi theeclique 16 Tháng mười một, 2003
Black people !!!!!!!!!
Booboo Jones in the house!!!
viết bởi Erber 02 Tháng năm, 2007
boobies or breasts
she has some niiice boo boos!
viết bởi lindzer 01 Tháng năm, 2004
This is a friend(male or female) whose meeting gives the pleasure of seeing a boob.
I am going to visit my booboo tomorrow.
viết bởi Aliu 02 Tháng tám, 2006
A word for a hater or someone who thinks they are better than it can also mean "you ratchet" the origin of this word is kendrick lamar in his song hood politics
I've been A-1 since day one, you niggas booboo
viết bởi urban.expert22 02 Tháng tư, 2015

Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×