Often refering to poop. Another name for poop.
She took a big ass boo boo.
viết bởi Nicsta 27 Tháng bảy, 2009
1) A mistake or error.
2) A term of endearment.
From Apache: "The server made a boo-boo!"
viết bởi testic 15 Tháng tư, 2004
Someone dear to your heart. Your babe/baby. Your man.

milad joon

boo bear

joon^3
Hey boo boo.
viết bởi Darkcolors 20 Tháng hai, 2011
girlfriend; old lady; a gurl you love
She's my boo boo.; Thats my boo boo.
viết bởi Carlos Newson a.k.a. Celow (Mississippi) 28 Tháng sáu, 2003
A minor injury. Usually kissed if it is on a young child.
Ouch, I got a got a booboo on my knee!
viết bởi AnniexCore 18 Tháng năm, 2008
WEAK AS FUCK
ayy, that team we just beat was hella boo boo dawg
viết bởi reubensandwich 20 Tháng chín, 2011
another word for an injury for a child, like a scrape or cut
viết bởi Alice 05 Tháng năm, 2003

Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×