tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
The most sexy Persian girl Alive. Short cute and sexy
Damm I was walking down the street in Dubai and that girl was fucking booalicious
viết bởi Tplant 12 Tháng chín, 2013