tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
1.
A woman's large breasts protruding from the top of her shirt.
Hey, dude, check out the boobich on that chick.
viết bởi BigDaddy1013 27 Tháng mười hai, 2013