tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
having intensely large breastisis.
wow your mom has boobie swag!

WOW! your dad has boobie swag!
viết bởi ilovetities 15 Tháng mười một, 2010