tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
very voluptuous looking boobs
You should wear that shirt around him. It makes you boobs look very boobiesh.
viết bởi hehehe muhahahaha 25 Tháng bảy, 2011