a body board or a term used by many body boarders or beach goers, meaning: body boarding.
oi man..goin the boogs this arvo?
viết bởi kookykyle29 17 Tháng mười, 2008
Ähmm, short for boogers??
Dudes desk was full of boogs!
viết bởi bigassmedallion 05 Tháng chín, 2013
adj.-

1. nasty; gross; not having proper etiquette

2. trifling or ratchet
"Look at the girl picking her nose."
"I know. That is so boog."
viết bởi KeezyOnTheTrack 01 Tháng bảy, 2012
Someone who has smelly feet and big toe nails,somestimes doesn't wash.
Jamie,Tramp,What do you want from me ,The howler Boogs
viết bởi diesel100 14 Tháng mười, 2007
A humerous mode of transport
Look at that little old boogs driving down the street.
viết bởi DanTheMan 15 Tháng mười hai, 2004
dirty leecher
viết bởi Anonymous 26 Tháng một, 2003
A term of endearment for you boyfriend, short for booger. Also can be used interchangeably with goob.
Thanks for making pancakes this morning Boog.
viết bởi Em-dizzle 05 Tháng sáu, 2007

Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×