tìm từ bất kỳ, như là hipster:
 
1.
When your food taste better than your boogas do
Your food taste good but not like boogado
viết bởi Deebvndz 31 Tháng mười hai, 2013