tìm từ bất kỳ, như là sweetest day:
 
1.
Big titties, huge boobs
Gee dat bitch has some nice boogalah
viết bởi Razz© 08 Tháng chín, 2005