tìm từ bất kỳ, như là tribbing:
 
1.
kick-ass place
let's go to boogie records
viết bởi norra 17 Tháng sáu, 2003