tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
An old school slang term referring to a large afro or hairdo,sometimes unkempt or discheveled.
"Dang blood......Angela Davis has a big ass boogiewig!!"
viết bởi darkniggler 14 Tháng mười hai, 2007