tìm từ bất kỳ, như là yeet:
 
1.
A slut or or whore that does whatever a guy wants them to
Yo dont talk to that boom skeef! She gave Tim head yesterday
viết bởi Justin bailey 22 Tháng sáu, 2005