Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là alabama hot pocket:
 
1.
it is when jessie gets beat in this computer game called BMtron.
You just got boom trond.
viết bởi Tyler 21 Tháng tư, 2005
3 2