Top Definition
boom tho
adv. 1: An occurance of an uncommonly good thing.
2. An exclaimation or show of excitement.
boom got them tho!
verb. 1a: The self completion of an uncommonly good thing.
1b: The successful act of mating.
boom got them dos!
verb. 1: The exact double of boom got them tho!
2: The completion of a difficult shot attempt on the basketball court.
Speaker 1: I just won the lotto
Speaker 2: Boom tho!
#boom #pump #dos #lotto #tho #rod benson
viết bởi MD15 29 Tháng hai, 2008
Totally Radical, awesome, amazing; sweet, sick
Dude that move was totally BOOMTHO!
#awesome #amazing #bomtho #sucky #rad
viết bởi ObamaSucksABigOne 05 Tháng mười, 2009
real, or a worthy
speaker 1: man you suck at sports
speaker 2 : man you tryna talk shit even boom tho
#sweet #sexy #cool #crazy #hard
viết bởi rodnes 01 Tháng bảy, 2009
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×