tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
See butthole, asshole, bunghole, rectal cavity etc. Comes from InfidelGuy.com's recent show
I shot him in the boomafoo.
viết bởi Tom Morris 31 Tháng mười hai, 2004