tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
another term for boyfriend, girlfriend, husband, wife, boo
did you hear that jonathan is kelly's boomate?
viết bởi goshkelly 17 Tháng tư, 2008