tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
'in your face', a celebratory term
bitchass nigga teacher - 'class dismissed'
renegade child - 'BOOMHOUSE'
viết bởi k-man 22 Tháng hai, 2003