tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
to either be high or drunk
"Hey Felix, I'm boomptin"
viết bởi fermps 04 Tháng tư, 2005
18 4
 
2.
to either by high or drunk
"hey felix, im boomptin"
viết bởi fermps 26 Tháng ba, 2005
12 3