tìm từ bất kỳ, như là spook:
 
1.
to either be high or drunk
"Hey Felix, I'm boomptin"
viết bởi fermps 04 Tháng tư, 2005
 
2.
to either by high or drunk
"hey felix, im boomptin"
viết bởi fermps 26 Tháng ba, 2005