tìm từ bất kỳ, như là cunt:
 
1.
flatulance, fart,
oh man! My man just boompy burped and it stinks so bad!!!
viết bởi chongo7878 11 Tháng ba, 2009

Words related to boompy burp

biscuit boompy burp fart gas