tìm từ bất kỳ, như là fap:
 
1.
a 3 time cpl champion
scott is 3 time cpl champion
viết bởi ben 29 Tháng mười hai, 2004