tìm từ bất kỳ, như là tribbing:
 
1.
a random word used to break a silence
screen name 1 (1:23PM): so.....
screen name 2 (1:30PM): BOOMSHAKALAKAH
viết bởi heyitsariix3 22 Tháng hai, 2008

Words related to boomshakalakah

boom break random shakalakah silence