tìm từ bất kỳ, như là spook:
 
1.
A boomshlacka is a person of the Asian descent
-Hey, did you see that Asian guy?]
-Oh, you mean that boomshlacka!
viết bởi sanmarcos33 31 Tháng ba, 2011