tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
The sound a knowledge bomb makes after it is dropped on inadequate competition
BOOMSKEE!
viết bởi Erik Da Vike 20 Tháng chín, 2011