tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
slang word for weed so that u can talk bout it infront ov ya parentz
r we getin ne boomsmell 4 2nite?
viết bởi cassie lawson 19 Tháng sáu, 2003