tìm từ bất kỳ, như là rimming:
 
1.
Some idiot that thinks his subs need to be heard from a mile away.
Here's comes that boomtard again.
viết bởi boomscion 09 Tháng một, 2008